Sigbjørn Larsen
Markedssjef
Europay Norge Nettverk

Grimshei Grafiske har levert varer og tjenester til oss i 5 år. Firmaet har vært engasjert i informasjon, trykksaker, magasiner, pamfletter, annonseproduksjon, layout, kampanjer, dm og events. Grimshei Grafiske er en kreativ bedrift med sterk faglig kompetanse. De har evne til å stå på for enkeltprosjekter, så vel som å holde tak i krevende kontinuerlige produksjoner.
    Vi er svært tilfredse med Grimshei Grafiske og deres arbeid for oss, og kan gi våre beste anbefalinger. www.europay.no
       Widar Halén
Sjefkonservator
Kunstindustrimuseet i Oslo

Grimshei Grafiske har levert to kataloger og en mindre bok til Kunstindustrimuseet i Oslo i årene 1993-98: «Drachen aus dem Norden» av Widar Halén (1993) var katalogen til dragestil-utstillingen som ble vist Kunstgewerbemuseum i Berlin i 1993. Samme utstilling ble vist i Royal Hiberian Gallagher Gallery i Dublin i 1995 og i Ivan den stores Klokketårn i Kreml-museet i Moskwa under Kongeparets statsbesøk i 1998. Grimshei Grafiske leverte samme katalog på respektive språk også til disse utstillingene, samt plakater og invitasjoner etc. Katalogen «Gifts of the Forest , Gifts of the Loom» av Widar Halén og Randi Lium ble produsert til utstilling med samme navn som ble vist i Beijing i 1997 og i St. Petersburg i 1998 under Kongeparets statsbesøk til disse byene. Katalogene hadde den høye grafiske kvaliteten som tilfredsstillte alle de krav som et internasjonalt publikum har til farger, glans, typografi og layout. I 1998 produserte Grimshei boken «Tias Eckhoff – en pionér i norsk industridesign» av Alf Bøe og Inger Helene N. Stemshaug, til utstillingen med samme navn i museet. Denne hadde samme forfinede uttrykksom katalogene og ble meget godt mottatt.

       Birger Amundsen
Forlagssjef
Mitra Forlag

Mitra forlag har utgitt en rekke bøker om Svalbard siden forlaget ble etablert av Birger Amundsen for femten år siden. Gjennom alle disse år har Grimshei Grafiske hatt totalansvar for samtlige bøker fra forlaget, fra grafisk utforming til teknisk produksjon. Vidar Grimshei har gjennom alle disse år vist seg som en profesjonell bokprodusent med et særdeles verdifullt kontaktnett, nasjonalt og internasjonalt.
    Svarthvitt, er ei gjennomillustrert bok på 400 sider i stort format utgitt i desember 2001. Boka er utgitt på oppdrag av Longyearbyen Arbeiderforening, i forbindelse med foreningens 75 års markering, og tar for seg kullhistoria på Svalbard fra etableringen av Longyear City i 1906 fram til dagens moderne gruvedrift i Svea Nord.
    Hovedbeskjeftigelsen til forlaget er imidlertid utgivelsen av Svalbardboka. Så langt er det utgitt fire bøker i serien, Svalbardboka 4 ble utgitt i 1994. Det arbeides for tiden med neste utgave, Svalbardboka 5, med isbjørn og menneske som tema. Her vil det fokuseres spesielt på hvor farlig/ufarlig isbjørnen er for de mange som årlig besøker Svalbard-øygruppen. Boka vil foreligge våren 2004, samtidig som ny utgave blir utgitt av den populære boka Isbjørnlandet, om isbjørnungen Bamsetassen som var forlatt av moren.
E-post: bamsen@mitra.no

Thor Bjørn Arlov
Kontorsjef, dr.art.
NTNU - Norges teknisk-vitenskaplige univesitet


Da Svalbard Samfunnsdrift AS laget sin jubileumsbok, «Fra company town til folkestyre. Samfunnbygging i Longyearbyen på 78° nord» (2001), valgte vi Grimshei Grafiske som samarbeidspartner. Dette var et komplisert prosjekt som skulle gjennomføres på svært kort tid, og som redaktør for boken var jeg opptatt av å få høyest mulig kvalitet innenfor de knappe fristene. Vidar Grimshei hadde ansvaret for både grafisk utforming og hele den tekniske produksjonen av en gjennomillustrert bok på 232 sider. Ikke bare fikk vi et produkt med høy grafisk standard og til rett tid, men vi opplevde også samarbeidet som både fruktbart og behagelig.
    Jeg ville ikke nøle med å anbefale Grimshei Grafiske for slike prosjekter. Derfor har jeg også valgt å bruke Grimshei til et nytt bokprosjekt jeg er redaktør for; av erfaring vet jeg at vi kan forvente topp kvalitet og effektiv produksjon.